Opslag & Conversie

Behoefte aan flexibiliteit

Door de snel groeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie uit wind en zon neemt de behoefte aan flexibiliteit toe om aanbod en vraag in balans te houden. Waar het aanbod van fossiele energie min of meer constant is, wisselt dat van zon en wind sterk.

Niet alleen in de tijd is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod; ook de afstand tussen de plek van opwekking en de locatie van de gebruiker kan voor problemen zorgen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaat netcongestie, doordat het transportnet op momenten van hoge productie het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet aankan. Met name in Noord Nederland zet dit nu al een harde rem op de energietransitie, doordat initiatieven voor met name zonneparken erdoor vertraagd of zelfs afgeblazen moeten worden.

Wereldwijd groeit de markt voor energieopslag en -conversie

Door energie op te slaan, al dan niet in combinatie met conversie naar andere energiedragers, kunnen verschillen in vraag en aanbod worden overbrugd. En niet alleen in Nederland, uiteraard. Wereldwijd groeit de markt voor energieopslag en -conversie in een rap tempo.

Samenwerken?

Op zoek naar een duurzaam bedrijf die mee denkt met jouw project? Neem contact met ons op om vrijblijvend te sparren.

Neem contact op

Ga voor een duurzame toekomst