Vraag SDE++ aan

U kunt uw subsidie zelf aanvragen of besluiten Dutch Energy Group dit voor u te laten doen. Wij bereiden dan de aanvraag voor, dienen deze in en voeren eventuele verdere correspondentie voor u. In dat geval dient u Dutch Energy Group te machtigen om namens u c.q. uw organisatie op te treden.

Vul daarvoor onderstaande gegevens in, het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar info@dutchenergygroup.com

 

DEG = intermediair voor uw Subsidie aanvraag

 

U kunt Dutch Energy Group ook toestemming geven de subsidie aan te vragen voor het plaatsen en exploiteren van de productie-installatie op uw locatie.

 

DEG = Financier & Exploitant van uw installatie

 

Subsidie
Is er al een grootverbruikersaansluiting aanwezig? (groter dan 3x80A)
Wordt de productie-installatie een floating- of veldopstelling?
Is de productie-installatie een uitbreiding van een bestaande productie-installatie?
Betreft het een bestaande locatie (bij nieuw te bouwen, dient ook de vergunning ingestuurd te worden)

De SDE++ 2021 Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal Ondernemen
De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) verminderen.

Wat is de SDE++?

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u subsidie kunt ontvangen tijdens de exploitatieperiode van uw project. Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO₂-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor SDE++-subsidie. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit noemen we de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die u daarmee uiteindelijk realiseert.

Voor wie is de SDE++?

U kunt subsidie krijgen als bedrijf of (non)-profitorganisatie. U bent daarbij actief in sectoren zoals industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw of de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid kan geen subsidie krijgen. Alleen als u producent bent, kunt u SDE++-subsidie ontvangen. Bent u niet van plan zelf de productie-installatie in bedrijf te nemen of te exploiteren? Dan bent u geen producent. U kunt dan ook geen subsidie aanvragen. Als u samen met andere partijen delen van 1 productie-installatie realiseert en exploiteert, is er mogelijk sprake van een samenwerkingsverband. Als er sprake is van een samenwerkingsverband moet u als samenwerkingsverband uw aanvraag indienen.

Wanneer is de SDE++ open en wat is het budget?

De SDE++ voor 2021 is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Volg onze website voor de openstellingsdata van 2022.

Ga voor een duurzame toekomst